2nd Floor , Block-15 , Udhyog Bhavan , Sector - 11 , Gandhinagar – 382011.
info@gipl.net
079-23238887,079-23213017

Holiday List

Holiday List of 2022

Here is a list of the major Public and Government holidays in Gujarat in 2022.

Sr. No. Name of Holiday Date
January
1 Christian New Year Day 01/01/2022
2 Makar Sankranti 14/01/2022
3 Vassi Uttarayan (Next Day to Makar Sankranti) 15/01/2022
4 Republic Day 26/01/2022
February
5 Vishvakarma Jayanti (Maha Sud- 13) 14/02/2022
6 Saint Shiromani Ravidasji"s Birthday 16/02/2022
7 Dhani Matang Dev's Birthday 19/02/2022
March
8 Maha Shivratri (Maha Vad-14) 01/03/2022
9 Holi 17/03/2022
10 Holi 2nd Day - Dhuleti 18/03/2022
11 Shab-e-Barat (Muslim Shiya & Sunni) 19/03/2022
12 Jamshedi Navroz (Parsi Shahenshahi & Parsi Kadmi) 21/03/2022
April
13 Gudi Padvo (Chaitra Sud- I) 02/04/2022
14 Dr. Baba Saheb Ambedkar's Birthday 14/04/2022
15 Good Friday 15/04/2022
16 Hanuman Jayanti (Chaitra Sud- 15) 16/04/2022
17 Jamshedi Navroz (Parsi Shahenshahi & Parsi Kadmi) 21/04/2022
18 Maha Prabhuji's Praktyotsava (Vallabhacharya Jayanti) 26/04/2022
May
19 Bhagvan Shree Parshuram Jayanti (Vaishakh Sud-3) 03/05/2022
20 Shree Adhya Jagadguru Shankaracharya Jayanti   (Vaishakh Sud-5)   06/05/2022
21 Budhha Purnima (Vaishakh Sud- 15) 16/05/2022
22 Zarthost-no-Disho (Parsi Shahenshahi) 23/05/2022
June
23 Guru Arjundev's Martyrdom day 03/06/2022
July
24 Rathayatra (Ashadhi bij) (Ashadh Sud-2) 01/07/2022
25 Gatha Gahamber (Gatha-lll) (Parsi Kadmi) 14/07/2022
26 Parsi New Year Day Eve (Gatha-V) (Parsi kadmi) 16/07/2022
27 Khordad Sal (Parsi Kadmi) 22/07/2022
August
28 Tisha-be-aav (Yahudi) 06/08/2022
29 Muharram (Ashoora) 09/08/2022
30 Raksha Bandhan 11/08/2022
31 Independence Day 15/08/2022
32 Parsi New Year Day- Pateti (Parsi Shahenshahi) 16/08/2022
33 Janmashtami (Shravan Vad-8) 19/08/2022
34 Nand Utsav (Shravan Vad-9) 20/08/2022
35 Shravan Vad-12 (Paryusan 1st Day) (Chaturthi Paksha) 24/08/2022
36 Shravan Vad-13 (Paryusan 1st Day) (Panchami Paksha) 25/08/2022
37 Samvatsari (Chaturthi Paksha) 31/08/2022
September
38 Samvatsari (Panchami Paksha) 01/09/2022
39 Onam 08/09/2022
40 Rosh Hashanah (1st Day) (New Year) (Yahudi) 26/09/2022
October
41 Eve of Kippur (Yahudi) 04/10/2022
42 Dusshera (Vijaya Dashmi) (Aaso Sud-10) 05/10/2022
43 Succoth(Yahudi) 10/10/2022
44 Id-e-Maulud (Muslim Shiya) 14/10/2022
45 Diwali 24/10/2022
46 Vikram Samvat New Year Day 26/10/2022
47 Sardar Vallabhbhai Patel's Birthday 31/10/2022
November
48 Guru Nanak's Birthday 08/11/2022
December
49 Shrimad Bhagwad Gita Jayanti 03/12/2022
50 Boxing Day (Next Day to Christmas) 26/12/2022
51 Guru Govindsingh's Birthday 29/12/2022